top of page
סטריפ לוגואים + TC + גוגל.png
Untitled design (2)_edited.jpg
business-people-talking-indoors-2021-12-17-03-48-23-utc.jpg

הרשמה למיטאפ המסכם

של מהלך ה-Eco-Change

ההרשמה לאירוע מלאה

ניתן להירשם לרשימת המתנה

במפגש האחרון נעבוד בקבוצות האתגר שנבנו באירועים הקודמים, נציג את התוצרים, את מפת הדרכים וההמלצות לפתרונות.

האם השתתפת באירועים הקודמים?
במידה ולא היית באירועים הקודמים - באיזה שולחן תרצה.י להשתתף? אנא בחר.י 2 אפשרויות
Eco Change 24.5 ל-Wix.png

בחודשים האחרונים, קהילת Anashim.IL  יצאה במהלך Eco-Change לחיבור האקוסיסטם שבין חינוך, למידה ועבודה. המהלך בשותפות Google וחברת Think Creative הצליח ליצור מרחב עבודה משותף של בעלי.ות התפקידים המובילים.ות מהסקטור הציבורי, חברתי ועסקי ברצף בין חינוך לתעסוקה. במהלך זה זיקקנו, העלנו רעיונות, וגיבשנו מפת דרכים לאתגרי ההון האנושי בישראל:

- היעדר המיומנויות והכישורים הנדרשים לשוק העבודה

- פערי הידע במקצועות הליבה וה-STEM

- חוסר בגיוון ושילוב אוכלוסיות בשוק העבודה

- אחוז הנשים נמוך במקצועות איכותיים ודרגי ניהול

- חוסר ברצף וממשק בין מערכות למידה, הכשרה לשוק התעסוקה

 

באירוע הסיום של מהלך זה, נרצה להציג את התובנות ומפת הדרכים על ידי המשתתפים.ות וחברי.ות קהילת Anashim.IL לדמויות מפתח ובעלי.ות השפעה בחברה ובמשק הישראלי:

דף דוברים מעודכן לדף נחיתה.png

על קהילת Anashim.IL

קהילת Anashim.IL פועלת על הקשר שבין חינוך, למידה ועבודה, מתוך הבנה שקידום ההון האנושי נשען על שלושת תחומים אלה ועל טיב הממשק ביניהם. מטרת הקהילה היא לייצר חיבור וממשק בין שלושת תחומים אלה, ובשותפות של כלל הסקטורים במשק הישראלי (חברתי, עסקי וציבורי).

הקהילה פועלת ומעודדת את חבריה לייצר אקוסיסטם פעיל באמצעות שיתוף בידע, חיבורים, איגום משאבים, הנגשת כלי עבודה ויזמות לעולמות החינוך, הלמידה והעבודה.

הקהילה בהובלה של עמותת תפוח, הוקמה על ידי מטה קהילות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה

ובשיתוף רשות החדשנות, משרד העבודה ומערך הדיגיטל הלאומי.

bottom of page