top of page
סטריפ לוגואים + TC + גוגל + סיילספורס.png
Untitled design (2)_edited.jpg
business-people-talking-indoors-2021-12-17-03-48-23-utc.jpg

הרשמה למיטאפ 3

של מהלך ה-Eco-Change

במפגשים הקרובים נעבוד בקבוצות האתגר שנבנו באירוע הראשון והשני במטרה ליצור חדשנות ומפת דרכים סביב אתגרי הקהילה.


לצורך הצלחת המהלך נדרשת השתתפותך בשני המפגשים הבאים (20.4, 22.5).

האם השתתפת באירועים הקודמים?
במידה ולא היית באירועים הקודמים - באיזה שולחן תרצה.י להשתתף? אנא בחר.י 2 אפשרויות

הרשמתך התקבלה! נתראה ב-20.4

Eco Change 20.4 ל-Wix.png

מהו מהלך ה-Eco-Change?

מהלך המפגיש את כל השחקנים המרכזיים במקום אחד ליצירת עבודה משותפת סביב אתגרי ההון האנושי שקהילת Anashim.IL  מיפתה כאתגרים מרכזיים:

  • היעדר המיומנויות והכישורים הנדרשים לשוק העבודה

  • פערי הידע במקצועות הליבה וה-STEM

  • חוסר בגיוון ושילוב אוכלוסיות בשוק העבודה

  • אחוז הנשים נמוך במקצועות איכותיים ודרגי ניהול

  • חוסר ברצף וממשק בין מערכות למידה והכשרה לשוק התעסוקה

כל המשתתפים.ות הינם.ן בעלי.ות מקצוע בתחום, עם ניסיון, ידע וגישה למשאבים שונים ומגוונים שיכולים להצמיח את האקוסיסטם ולהשפיע על קידום ההון האנושי בישראל.

מה יקרה במיטאפ #3? ניצור את מפת הדרכים!

לאחר שדייקנו ופיתחנו את אתגרי הקהילה במפגש הראשון, המשכנו למפגש שני שעסק ברעיונאות ובחיפוש פתרונות באמצעות כלים מגוונים. לשם כך השתמשנו בחשיבה "בתוך הקופסה" על ידי הפחתה, והעלנו רעיונות "גרועים", טובים ומשוגעים שגרמו לנו לחשוב קצת אחרת על הפתרונות לקידום ההון האנושי בישראל.
 

במפגש הקרוב, נעזר בכלים ויזואליים להמשגת האתגר ונייצר מפת דרכים לרעיון הנבחר. כל אלו במסגרת צוותי העבודה שיתארו מתווה פעולה למימוש המיזם שניצור. התוצרים שיתגבשו במפגש זה, יעובדו ויוצגו על ידי צוותי העבודה במפגש הרביעי והאחרון (שיתקיים במאי), אליו מתוכננים.ות להגיע בכירים.ות ומובילים.ות מהסקטור החברתי, העסקי והציבורי, אשר ידונו במפת הדרכים ובדרכי הפעולה האפשריות הנגזרות ממנה.

על קהילת Anashim.IL

קהילת Anashim.IL פועלת על הקשר שבין חינוך, למידה ועבודה, מתוך הבנה שקידום ההון האנושי נשען על שלושת תחומים אלה ועל טיב הממשק ביניהם. מטרת הקהילה היא לייצר חיבור וממשק בין שלושת תחומים אלה, ובשותפות של כלל הסקטורים במשק הישראלי (חברתי, עסקי וציבורי).

הקהילה פועלת ומעודדת את חבריה לייצר אקוסיסטם פעיל באמצעות שיתוף בידע, חיבורים, איגום משאבים, הנגשת כלי עבודה ויזמות לעולמות החינוך, הלמידה והעבודה.

הקהילה בהובלה של עמותת תפוח, הוקמה על ידי מטה קהילות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה

ובשיתוף רשות החדשנות, משרד העבודה ומערך הדיגיטל הלאומי.

bottom of page