top of page
סטריפ לוגואים + TC + גוגל + הכוורת.png
business-people-talking-indoors-2021-12-17-03-48-23-utc.jpg

הרשמה למיטאפ 2

של סדרת ה-Eco-Change

במפגשים הקרובים נעבוד בקבוצות האתגר שנבנו באירוע הראשון במטרה ליצור חדשנות ומפת דרכים סביב אתגרי הקהילה.


לצורך הצלחת המהלך נדרשת השתתפותך בשלושת המפגשים הבאים (12.3, 20.4, 22.5).

האם השתתפת באירוע האתגר הראשון שהתקיים ב-12.1?

הרשמתך התקבלה! נתראה ב-12.3

Eco Change 12.3 ל-Wix.png

מיטאפ 2 | רעיונאות

לאחר שזיקקנו את האתגרים ביום האתגר, המפגש הבא יהיה מוקדש כל כולו לרעיונאות, תהליך יצירתי למציאת פתרונות. אחרי שהתאהבנו בבעיה נוכל לפתח ביחד פתרונות מגוונים וכל הזמן לשכלל אותם. נפגש שוב למפגש חוויתי בצוותי האתגר, נצלול לעומק הבעיה ונחשף לשיטות ליצירת רעיונות מרובים במענה לאתגר. נפתח את שריר החשיבה מחוץ לקופסה בדרך לנקודות התערבות מעניינות ועוד.

מה בדיוק קורה במהלך ה- ECO-Change?

המהלך מפגיש את כל השחקנים המרכזיים במקום אחד ליצירת עבודה משותפת סביב האתגרים. כל המשתתפים הינם בעלי מקצוע בתחום, עם ניסיון וידע וגישה למשאבים שונים ומגוונים שיכולים להצמיח את האקוסיסטם ולהשפיע על קידום ההון האנושי בישראל.

אירוע הפתיחה | 12.1.23

אירוע פתיחה חגיגי בהשתתפות בכירים מהמגזר העסקי, החברתי והציבורי בתחומי החינוך והתעסוקה. באירוע מיפינו את מערכות הקשרים, זיקקנו את האתגרים ומצאנו נקודות להתערבות ולעבודה משותפת.

מפגשי המשך |  אפריל - מאי

מיטאפ 2 | רעיונאות | 12.03.23 (בכוורת בלוד)

מיטאפ 3 | מפת דרכים | 20.04.23 (באירוח של חברת Salesforce)

מיטאפ 4 | הצגת תוצרי הקבוצות - מפת דרכים והמלצות לפתרונות | 22.05.23 (תאריך טנטטיבי, יתקיים ב-Google for Startups Campus)

על קהילת Anashim.IL

קהילת Anashim.IL, מבית עמותת תפוח, פועלת על הקשר שבין חינוך, למידה ועבודה, מתוך הבנה שקידום ההון האנושי נשען על שלושת תחומים אלה ועל טיב הממשק ביניהם. מטרת הקהילה היא לייצר חיבור וממשק בין שלושת תחומים אלה, ובשותפות של כלל הסקטורים במשק הישראלי (חברתי, עסקי וציבורי).

הקהילה פועלת ומעודדת את חבריה לייצר אקוסיסטם פעיל באמצעות שיתוף בידע, חיבורים, איגום משאבים, הנגשת כלי עבודה ויזמות לעולמות החינוך, הלמידה והעבודה.

הקהילה בהובלה של עמותת תפוח, הוקמה על ידי מטה קהילות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה

ובשיתוף רשות החדשנות, משרד העבודה ומערך הדיגיטל הלאומי.

bottom of page